Pahare PS

PI80 Pahare albe 80 cc
100 buc./set, 48 seturi/bax
PI166 Pahare albe 166 cc
100 buc./set, 30 seturi/bax
PI200 Pahare albe 200 cc
100 buc./set, 30 seturi/bax